Podľa § 6 ods. 2 písm. aw) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z. z.“) Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej Republiky ( ďalej len „ŠVPS SR“) vedie register odchytených túlavých zvierat, ktorá slúži na spoločnú evidenciu a databázu všetkých odchytených a nájdených túlavých zvierat na Slovensku.
Pripravujeme pre vás údaje
Zadaním čísla čipu môžete nájsť svojho strateného miláčika
Údaje sú pripravené